Tjänster

Tjänster

Grävarbeten


Vi utför de flesta förekommande grävarbetena så som:

-Enskilt avlopp

-Inkoppling av kommunalt VA

-Dränering

-Grund för attefallshus

-Utjämning av tomten

-mm.


Vi utför även akut felavhjälpning på ledningar. Tveka inte att höra av dig även utanför kontorstid!

Trädgårdsanläggning


Anläggning av rabatter, gångar eller hela trädgården. Vi har samarbeten med både trädgårdsarkitekter och trädgårdsmästare, vilken gör att vi kan hjälpa till med allt ifrån idé till anläggning.

Anläggning av gräsmatta


Vi lägger ut matjord, sår nytt eller lägger ut färdig gräsmatta. Givetvis planerar vi ut och gör andra förberedelser samt ordnar med transporter.


Trädfällning


Vi fäller träd och röjer sly. Om så önskas kan vi sköta utlastning och bortforsling av dem fällda träden. Vi innehar erfoderliga utbildningar och försäkringar.


Stenarbeten


Vi lägger sten och bygger murar efter dina önskemål på gångar, uppfarter och i trädgården.


Copyright © All Rights Reserved