Policy för personuppgiftsbehandling


Hantering av personuppgifter

Linells Marktjänst AB bedriver entreprenadverksamhet. Företaget riktar sig mot privatkunder och företag.


Företaget är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör Kunden och som Företaget samlar in och behandlar i samband med utförande av tjänst.
Företaget behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.


Företaget behandlar personuppgifter som rör Kunden i form av Namn, adress, telefonnummer, e-mail och personnummer.


Företagets syfte med behandlingen av personuppgifter är att skriva avtal, bokföra, söka ROT och RUT-avdrag och fakturera samt för marknadsföring.
Personuppgifterna behandlas på grundval av att företaget är skyldig enligt lag att sköta bokföring med fakturor som verifikat,
fullgöra våra förpliktelser gentemot kund och myndigheter samt, efter efter den registrerades medgivande, marknadsföra våra tjänster och produkter.


Kundens personuppgifter kan komma att överföras till andra företag.
Personuppgifterna överförs för att ekonomiföretag ska kunna sköta företagets reovisning. Dessa företag får dock endast tillgång till sådana
personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden och de ingår avtal med Företaget där de förbinder sig att inte använda personuppgifterna för andra ändamål.


Företaget lagrar endast personuppgifter under den tid som det är nödvändigt enligt svensk bokföringslag eller, för personuppgifter som inte är nödvändiga för bokföringen, så länge som vi har den registrerades medgivande.


Kunden har rätt att kostnadsfritt begära information om eller rättelse av de personuppgifter som rör Kunden och som behandlas av Företaget.
Kunden har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna, begära att behandlingen upphör samt att få ut de personuppgifter som Kunden har tillhandahållit Företaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig utan att företaget hindrar det.


Kund som vill kontakta Företaget angående behandlingen av personuppgifter som rör Kunden kan ta kontakt med företaget via post eller e-post.